KITA 1/2024 | Page 41

NÄKÖKULMA

Päivi Tomula Kiinteistösijoitusjohtaja Pontos Group
Miisa Tähkänen Johtava asiantuntija Green Building Council Finland

ENERGIAOPTIMOINTI ON AMMATTIMAISELLE KIINTEISTÖNOMISTAJALLE ARKIPÄIVÄÄ

AMMATTIMAINEN KIINTEISTÖJEN omistaminen ja niiden peruskorjaukset ovat suunnitelmallista toimintaa . Kiinteistöjä käytetään , korjataan , niiden käyttötarkoitusta saatetaan muuttaa – ja ne ovat käyttäjilleen tärkeitä palveluita ja omistajilleen merkittäviä sijoituksia . Ammattimaiset kiinteistönomistajat tietävät , mihin kiinteistössä kannattaa investoida ja osaavat tarkastella pitkällä aikavälillä kertyviä hyötyjä . Samoja hyviä oppeja olisi hyvä ottaa käyttöön myös asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa .
Ammattimaisten kiinteistösijoittajien maailma on kyllä monimutkaistunut . Taloudellisen kannattavuuden rinnalle on tullut esimerkiksi muuttuva lainsäädäntö ja tietenkin myös huoli ilmastonmuutoksesta . Säiden ääri-ilmiöt tekevät kiinteistösijoittamisesta entistä riskialttiimpaa . Siksipä monet yritykset ovat ryhtyneet aktiivisesti hidastamaan ilmastonmuutosta . Parhaita keinoja tähän on olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuden kehittäminen moderneilla energiatehokkuusteknologioilla . Oikein tehtynä energiaoptimoinnit säästävät selvää rahaa . Parhaimmillaan teknologiat parantavat tuottavuutta , vähentävät päästöjä ja parantavat myös kiinteistöjen käyttöja asiakaskokemusta .
Digiratkaisuilla löysät pois Energiaoptimointi ei aina tarkoita kalliita remontteja . Tutkimusten mukaan jo ihan olemassa olevan järjestelmän toimintaa optimoimalla voidaan säästää kymmeniä prosentteja kulutuksesta . Ammattimaisessa kiinteistösijoitusmarkkinassa erilaiset digitaaliset kiinteistönhallintajärjestelmät ovat tulleet osaksi arkea . Esimerkiksi suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö Pontos Group käyttää hyväkseen R8 Technologiesin tekoälypohjaista kiinteistönhallintajärjestelmää .
Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän asennettava lisäosa optimoi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien hallintaa . Teknologian käyttö säästää energiaa sisäilman laatua heikentämättä ja vähentää samalla päästöjä merkittävästi . Esimerkiksi Pontoksen omistamassa Viru Keskuksessa järjestelmän avulla on vähennetty kokonaisenergiankäyttöä vuosittain 15 prosenttia . Pienellä alkuinvestoinnilla tehdään siis vuosittain karttuvaa säästöä .
Ja koska energiaremontit tehdään olemassa olevaa talotekniikkaa optimoimalla , luovat tehdyt toimenpiteet pohjaa edelleen kustannustehokkaammalle toiminnalle , kun esimerkiksi kaikki tulevaisuuden digitalisaation hyödyt saadaan käyttöön .
Asunto-osakeyhtiötkin hyötyvät ammattilaisten vinkeistä Ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat jo hyvin perillä vihreän siirtymän hyödyistä . Kuinka asunto-osakeyhtiöt pääsisivät mukaan muutokseen ? Ammattilaisten vinkit auttavat alkuun .
Pitkän aikavälin suunnittelu laittaa kannattavuuden oikeisiin suhteisiin . Kauas katsominen on hyödyllistä ja auttaa priorisoimaan toimenpiteitä . Säännöllisistä energiakatselmuksista saa tietoa , jonka avulla eniten ympäristövaikutuksia aikaansaavat energiatehokkuustoimenpiteet voidaan toteuttaa ensimmäisenä ja loput myöhemmin . Vertailussa kannattaa huomioida elinkaarikustannukset , jotta pitkä tähtäin säilyy ja ratkaisujen todelliset talousvaikutukset tulevat näkyviksi .
Lopulta on muistettava pitkäjänteisyys . Pitkän aikavälin tavoitteet eivät toteudu , jos niitä ei seurata lyhyellä aikavälillä . Esimerkiksi Pontoksessa asetettua kiinteistöportfolion hiilineutraalius 2030-tavoitetta seurataan jatkuvasti . Toimintamallin ytimessä on aktiiviseen omistajuuteen perustuva johtaminen ja yhteistyö portfolioyhtiöiden kanssa . Tietoon perustuva toiminta on siis suunnitelmallista , hallittua ja mahdollistaa myös jatkuvan parantamisen . n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta : figbc . fi
1 / 2024 kita 41