KITA 1/2023 | Page 50

NÄKÖKULMA

Tuuli Minkenen , Controller El-Björn tarjoaa palveluita ja tuotteita rakentamisen aikaiseen olosuhdehallintaan .
Minna Tarvainen , Viestintäja markkinointispesialisti Smartvatten tarjoaa kattavaa palveluita kiinteistöjen veden käytön hallintaan .

DATAA VEDESTÄ JA ENERGIASTA

VEDEN NIUKKUUS saavutti huippunsa viime vuonna , kun Euroopassa oli historian kuivin kesä 500 vuoteen . Vesivaramme hupenevat ja niukkuus vaikuttaa meihin kaikkiin .
Motivan Kestävä vedenkäyttö -hankkeen mukaan suomalaisten vedenkulutus on keskimäärin 120 litraa vuorokaudessa per henkilö . Kerrostaloissa asuvien vedenkulutus sen sijaan oli tätä korkeampi – 130 litraa . Merkittäviä säästöjä on kuitenkin mahdollista saavuttaa hyvin yksinkertaisillakin ratkaisuilla .
Energiankulutuksen osalta olemme jo paljon valveutuneempia , erityisesti omakotitaloasujat seuraavat energiankäyt töään hyvin tarkasti . Mutta energiaa kuluu huomattavasti myös rakentamisen aikana , eikä siitä aiheesta keskustella yhtä laajasti kuin käytönaikaisesta energiankulutuksesta puhutaan .
Älykkäät ratkaisut auttavat vähentämään kulutusta – ja riskejä Kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittäviä mahdollisuuksia vähentää veden- ja energiankulutusta ! Markkinoilla on älykkäitä ratkaisuja ja etäluettavia mittareita , jotka säästävät paitsi vettä ja energiaa , myös mittarinlukijan askelia ja karsivat pois inhimillisiä virheitä . Esimerkiksi oikein valittu vedenmittausjärjestelmä maksaa itsensä takaisin jopa viidessä vuodessa energiansäästön ansiosta .
Reaaliaikainen data antaa myös mahdollisuuden reagoida mahdollisiin vuotoihin tai energiankulutuspiikkeihin nopeasti . Esimerkiksi eräällä rakennustyömaalla mittausten seurannan avulla huomattiin merkittäviä energian kulutuspiikkejä – toistuen aina taukoaikoina . Syy jäljitettiin lopulta sisäänkäyntiin , josta tietenkin virtasi kylmää ilmaa sisälle työporukan tauoille kulkiessa . Samaisella alueella kiertovesilämmitin tuotti maksimilämpöä saavuttamatta asetuslämpötilaa . Lämpimän ilman haaskaus huomattiin kiitos seurantajärjestelmän antaman hälytyksen kulutuspiikeistä ja saatiin kuriin tuplaovien asennuksella .
Ohjaa tiedolla , mutta tietoturvallisesti Tiedon digitalisoituminen tarjoaa siis täysin uudenlaisia ratkaisuja rakentamisen aikaiseen energiankäyttöön , tuo toimintavarmuutta ja antaa isännöitsijälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa . Lisäksi voimme vaikuttaa asukkaiden henkilökohtaisiin keinoihin säästää kulutuksestaan .
Mutta aina tiedosta puhuttaessa , on puhuttava myös tietosuojasta . Ohjelmistopalveluita tarjoavien yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota niin kyberturvallisuuteen kuin käyttäjän ja hänen kulutusdatansa tietosuojaan , sillä huoneistokohtainen vedenkulutusdata on tietosuojasääntelyn piirissä .
Tarjolla olevaa tietoa kuitenkin kannattaa hyödyntää ! Tutkimusten mukaan oman kulutuksen läpinäkyväksi tuominen saa ihmiset myös muuttamaan toimintatapojaan . Esimerkiksi sastamalaisessa asunto-osakeyhtiössä alettiin mitata vettä huoneistokohtaisesti vuonna 2010 . Vuonna 2014 taloyhtiössä otettiin käyttöön kulutukseen perustuva vesilaskutus , jolloin vedenkulutus putosi peräti 32 prosenttia . Energiansäästössä tämä tarkoittaa 10 prosenttia . n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta figbc . fi .
50 kita 1 / 2023