KITA 1/2023 | Page 48

KOLUMNI

Katja Pesonen KTM , EMBA , BBA , RAPS , JET , IEAT , IAT , HHJ PJ , HHJ , HTHJ AKHA ry : n hallituksen jäsen Asunto Maisteri Oy : n toimitusjohtaja

TALOYHTIÖN HALLITUS TARVITSEE ASIANTUNTIJAJOHTAJUUTTA

TALOYHTIÖN JOHTAMINEN on ensisijaisesti pitkäjänteistä suunnittelua taloyhtiön toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi , ja sen on huomioitava kiinteistön koko elinkaari sekä kestävä kehitys . Taloyhtiön hallinnon ja osakkaiden vastuulla on toimia niin , että kiinteistön arvo säilyy tai jopa nousee . Toiminnan tulee olla sellaista , että asunnoissa on viihtyisä ja mukava asua . Tämä tarkoittaa sitä , että taloyhtiön on kyettävä jatkuvasti tuottamaan osakkaiden ja asukkaiden tarvitsemia asumispalveluita tehokkaasti , taloudellisesti ja suunnitelmallisesti .
Milloin viimeksi osallistuit yhtiökokoukseen ? Oletko osakkaana jättänyt yhtiökokouksen aina väliin sillä ajatuksella , että päättäkööt muut puolestani ? Pelkäätkö , että joudut hallitukseen , jos osallistut yhtiökokoukseen ? Yhtiökokous on osakkaan tärkein kokous vuodessa . Siellä tehdään päätöksiä , joilla on suora vaikutus asumiskustannuksiin ja tuleviin korjaushankkeisiin . Ylin toimivalta on yhtiökokouksella ( AOYL 6:2.1 ). Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluu esimerkiksi päättää merkittävimmät asumiseen ja asumiskustannuksiin liittyvät päätökset . Yhtiökokoukselle kuuluu myös taloyhtiön yleinen toimivalta , jollei laissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin . Yhtiökokous myös valitsee hallituksen . Varsinainen yhtiökokous järjestetään taloyhtiössä kerran tai kahdesti vuodessa – riippuen siitä , mitä kunkin yhtiön yhtiöjärjestys asiasta mainitsee . Hallitus sekä isännöitsijä muodostavat asunto-osakeyhtiön johdon . Asuntoosakeyhtiössä on aina oltava hallitus , jonka yhtiökokous valitsee ( AOYL 7:1.1 ). Lisäksi yhtiölle valitaan isännöitsijä hallituksen toimesta , jos yhtiöjärjestyksessä on määräys valinnasta tai jos yhtiökokous näin päättää .
Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöjen peruskorjaus- ja -parannustarve kasvaa lähivuosina ja -vuosikymmeninä erittäin voimakkaasti . Jotta ikääntyvät talot ja niissä olevat kodit vastaavat paremmin erilaisten asukasryhmien muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia , olisi enemmän kuin tervetullutta , että osakkaat olisivat edustamassa hallituksessa osaamisellaan ja näkemyksillään yhtiön kehitysnäkemyksiä . Peruskorjausvaiheessa hallituksissa tarvitaan myös asiantuntemusta ja projektiosaamista ulkopuolisten asiantuntijoiden lisäksi . Hallitusta ei ole syytä jättää hankevuosina ns . oman onnensa nojaan , vaan tarvittaessa täydentää vaikkapa määräajaksi hallitusta ulkopuolisella hallitusammattilaisella . Osaamattomuus ja perehtymättömyys tärkeisiin asioihin johtaa erittäin kalliisiin lopputuloksiin ja silloin kaikkien yhteistä asunto-omaisuutta ja etua ei faktisesti puolusteta kuten pitäisi .
On syytä käyttää ammattilaista vähänkin isommissa urakoissa , koska silloin urakalla on huomattavasti suurempi mahdollisuus onnistua . Lisäksi taloyhtiön johdon vastuun ja huolellisen toiminnan näkökulmasta on parempi palkata ammattilainen hankkeen johtoon . Sama koskee myös hankkeen suunnittelijaa ja valvojaa .
Hallitustyön voimavarat ja kokousten ajankäyttö tulisikin suunnata ennen kaikkea tulevaisuutta kohden , ei valvovaan peräpeiliin . Hallituksessa tulisi olla henkilöitä , joiden fokus sekä kyvykkyys painottuu huomiseen ja strategiseen rooliin , tunnistamaan tulevaisuutta ja tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä kohti huomista . Kiinnitä jatkossa painokkaasti huomiota hallituksen kokoonpanoon , osaamiseen ja sen tuomaan lisäarvoon yhtiön erilaisissa elinkaaren vaiheissa . n
48 kita 1 / 2023