KITA 1/2021 | Page 38

KOLUMNI

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

MAAILMA PELASTETAAN TALO KERRALLAAN

Viime aikoina taloyhtiöitä on aktivoitu monilla energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävillä säännöksillä ja siihen kannustavilla taloudellisilla tukipaketeilla . Tuntuu , että ilmastotavoitteita ja erilaisia toimenpideohjelmia on liikkeellä paljon . Vaarana on , että metsää ei pian nähdä puilta . Huomio kiinnittyy helposti vain uusien säännösten toimeenpanoon , ei niiden tarkoitukseen .
TALOYHTIÖN TARKOITUKSENA ei ole pelkkien säästöjen tavoittelu tai kulutuksen jatkuva pienentäminen , vaan terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön ylläpitäminen . Nämä asiat eivät sulje toisiaan pois . Kiinteistön ylläpitoa järkevästi suunnittelemalla voi tehdä hyviä investointeja ympäristöä vähemmän kuormittavilla ratkaisuilla . Aina ei edes kannata odottaa järjestelmien hajoamista , vaan uudistuksia voi tehdä taloudellisillakin perusteilla . Joskus on kannattavaa korjata ehjääkin , kunhan sille on järkevät perusteet kuten lyhyt takaisinmaksuaika ja positiiviset kannattavuuslaskemat . Ja jos maailma pelastuu siinä samalla , niin sehän on ihan hyvä juttu .
Paljon puhetta herättäneet etäluettavat vesimittarit ja tilakohtaiset säätöjärjestelmät ovat tässä työssä hyviä työkaluja . Mutta nyt täytyy muistaa , että ne ovat vain työkaluja . Niiden asentaminen ei ole itse tarkoitus , vaan osa suurempaa kokonaisuutta eli energiankulutuksen vähentämistä . Tämä on syytä lukea turhan energiankäytön tunnistamisena ja sen lopettamisena . Vesimittari kertoo kulutuksen määrän ja auttaa kohdistamaan kustannuksen kulutuksen mukaan . Siten se kannustaa muuttamaan käyttämiseen liittyviä tottumuksia . Tieto kulutuksesta ja sen pienentymisestä helpottaa myös taloyhtiön päätöksentekoa ja tehtyjen päätösten vaikutuksen seuraamista .
Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä ratkaisuissa tulee lähtökohtana pitää osakkaiden tarpeita . Korjaamiseen ja toiminnan parantamiseen liittyvät toimenpiteet tulee voida perustella osakkaiden saamilla eduilla . Päätösten tuottama hyöty pitää pystyä osoittamaan . Se voi tarkoittaa kannattavuuslaskelmia , sisäilman laadun mitattavaa paranemista tai liikkumisen esteiden vähenemistä . Ja kun asia valmistellaan ja toteutetaan hyvin , myös asumisen ja elämisen olosuhteet paranevat . Tässä kannattaa hyödyntää alan ammattilaisia . Vaatimattomasta kansanluonteesta huolimatta pitää sanoa , että Suomesta löytyy maailman parasta osaamista tähän tarkoitukseen .
Maailma kannattaa pelastaa . Se on kuitenkin aloitettava kartoittamalla omat tarpeet . Niiden pohjalta voi tehdä suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä . Suunnitelmassa voidaan myös huomioida ympäristömme etu . Sen jälkeen voidaan miettiä , miten tarjolla olevia avustuksia voidaan käyttää niiden aloittamiseen . Maailman pelastamisessakin pitää muistaa , että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty . n
38 kita 1 / 2021