Kelamu'l Šifa' br.14. - Ljeto 1428./2007.

tarikatski ~asopis, ljeto 1428./2007., broj 14 cijena 5 KM Kelamu’l [ifa’ HAZRETI MEVLANA A{k - 800 godina Poklon: knjiga “D`elaluddin Rumi i njegova Mesnevija”