Katalog bikov 2019 katalog-bikov-2018-cb-rj-ms-ck1 | Page 2

Legenda Ime republiška številka bika Ž: Identifikacijska številka bika D: Datum rojstva R: Ime, priimek in naslov rejca Skupni Selekcijski Indeks Kappa kazein BB Genetske posebnosti PV12 ZNAKI IME IN REPUBLIŠKA. ŠT. OČETA (ident. številka) PV mleko kg | mašč., kg | mašč., % | belj., kg | belj.,% | IBM IME MATERE (identifikacijska številka) Lakt mleko kg Naj. 5 11.870 Pov. 6 10.391 ŽP(08.00) 80.750 124,2 PV12 maščobe kg % 483,6 4,07 441,8 4,25 3.483 4,31 133,6 109,8 beljakovine IBM SSI kg % 399,1 3,36 345,2 3,32 2.747 3,40 124,2 102,3 126,9 124,6 PV = absolutna plemenska vrednost Naj. = maksimalna mlečnost Pov. = povprečna mlečnost (štev. laktacij) ŽP = življenjska prireja (let.mesecev) PV12 = standardizirana plemenska vrednost IBM = indeks beljakovin in maščobe SSI= skupni selekcijski indeks g = genomska IN: Interbull # = krava je še aktivna nosti Izboljšuje last + opis ejših najpomembn jih bik i k i, lastnost izboljšuje Šifrant genetskih posebnosti IME OČETOVEGA OČETA (identifikacijska številka)  IME OČETOVE MATERE (identifikacijska številka)  IME MATERINEGA OČETA (identifikacijska številka)  IME MATERINE MATERE (identifikacijska številka)  mleko kg | mašč., kg | mašč., % | belj., kg | belj.,% | IME OČETA STARE MATERE (ident. številka) Mlečnost PV (mesec in leto) - število hčera (točnost v %) mleko maščoba beljakovine IBM kg kg % kg % PV -351 15 0,42 3 0,23 103 PV12 94 107 116 102 119 103 Funkcionalne lastnosti % težkih telitev somatske celice PV12 iztok mleka PV12 DMT PV12 dolgoživost PV12 Posebnost CVM BLAD Gen za rdečo barvo BYC Lastnosti zunanjosti okvir PV12 robustnost  PV12 noge PV12 vime PV12 skupaj PV12 Oznaka CVC CVF BLC BLF RC RF BYC Lastnosti zunanjosti število hčera (točnost v %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven 88 Opis Nosilec mutacije, ki povzroča CVM Nima mutacije, ki povzroča CVM (CVM prost) Nosilec mutacije, ki povzroča BLAD Nima mutacije, ki povzroča BLAD (BLAD prost) Nosilec alela za rdečo barvo NI nosilec alela za rdečo barvo Nosilec alela za brahispino 100 112 124 136 125 106 105 104 117 109 98 75 134 125 136 124 130 131 96 102 113 90 visoka široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter optimalna vrednost Pomen grafičnih oznak prireja mleka prireja maščob kg, % prireja beljakovin kg, % število somatskih celic Skupni Selekcijski Indeks okvir noge vime križ iztok mleka dolgoživost lahke telitve starost ob 1. telitvi doba med telitvama robotska molža v sorodu usmeritev prireja mleka usmeritev prireja mesa usmeritev kombinirana reja omišičenost globina dolžina širina elita opozorilo ob uporabi bika seksirano seme na ženske potomce seksirano seme na moške potomce ž m idealen za gospodarsko križanje