Katalóg

® 2015 Katalóg stomických pomôcok 0800 800 111 pre volajúceho zadarmo Distribúcia: STOMIA s.r.o., Staničné nám. 1, 040 01 Košice (možnosť využitia aj zásielkovej služby) tel./fax: 055/625 22 88 PHAREX s.r.o. Prieložtek 1, 036 01 Martin (možnosť využitia aj zásielkovej služby) tel.: 043/381 04 70 fax: 043/ 4223 569 PHOENIX, Z.z., a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava tel. 02/499 99 111 Zákaznícke centrum ConvaTec Unomedical, s.r.o. Štúrova 71A 949 01 Nitra tel.: 037/77 64 931 fax: 037/77 64 933 www.convatec.sk Nastal čas tvarovať. ® ,™ sú registrované obchodné známky spoločnosti ConvaTec. © Január 2015.