Kapljice_31

LIST OSNOVNE ŠKOLE ‘BIJAĆI’, KAŠTEL NOVI / SIJEČANJ 2014. GODINA XXXI. BROJ 31 ISSN 1332-375IX KAPLJICE 22. ČAKAVSKA VEČER TEMA BROJA: VIRTUALNA STVARNOST 3. SUSRET DICA I ČAKAVICA 1 KAPLJICE 2014.