Kapljice 2019. najstariji školski list u SD županiji - 36. izdanje Kapljice 2019. | Page 2

Uvodna riječ ravnateljice OŠ Bijaći U pripremi još jednog broja naših Kapljica misli se roje i prebiru po sjećanjima... Kolaž mnogobrojnih aktivnosti traži svoje mjesto u slojevitom ritmu Bijaća... Vrijeme neumoljivo teče i već nam ‘kuca’ velika obljetnica projekta očuvanja Bijaća, povijesnog lokaliteta hrvatskih vladara po kojemu naša Škola ponosno nosi ime. Prisjetit ćemo se 27. veljače 1999. kada smo krenuli u inicijalni pohod drevnim Bijaćima, svetom tlu na kojem je 4. ožujka 852. izdana Darovnica kneza Trpimira u kojoj se prvi put u povijesti spominje ime Hrvat. Nadamo se da će projekt Sačuvajmo Bijaće u 21. stoljeću! nastaviti i generacije učitelja, učenika i ravnatelja OŠ Bijaći i OŠ kneza Trpimira i u vremenu koje će uslijediti i nakon našeg postojanja... Radujemo se da je naša škola, prva kojoj je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, uvela program produženog boravka učenika prvog razreda, uz suradnju kaštelanske gradske uprave. Time je znatno porastao standard uključenih učenika, a njihovim je roditeljima olakšana organizacija svakodnevnog života. Pred nama je i tradicionalna 28. ČAkavska večer s nizom događanja koja će obuhvatiti neke nove načine realizacije brojnih programskih aktivnosti... Prisjećamo se i naših velikana Olivera Dragojevića i Jakše Fiamenga, dragih gostiju na ČAkavskim večerima koji više nisu s nama, no, ostavili su vječni trag u beskraju, a iako ih je ‘odnijela’ 2018. godina, njihova karoca i dalje gre... I neka gre, na ponos svima nama koji smo imali čast upoznati ih i u jednom trenu dijeliti njihov nebeski talent kao dar vječnosti... Prigodno, uz temu novoga broja, poručujem mladim generacijama: pronađite svoj put i slijedite samo svoje snove, a snovi se ne gnijezde u virtualnom svijetu, oni se zrcale u odrazu oka stvarnog prijatelja, odzvanjaju u šali, drhte u suzi, rastu u šetnji, grme u priči, vrište u igri, pjevaju u razgovoru, rumene se u ljubavi koja je tu svugdje oko nas – samo gledajte srcem pa ćete vidjeti ono za što nije potreban ni internet, ni YouTube – vidjet ćete ljude i čovjeka - prijatelja pored Vas... Uživajte u novim 36. Kapljicama koje će Vam nastojati dočarati sve ono što smo u protekloj godini napravili, doživjeli, s kim smo se družili, što smo postigli, kamo smo putovali, za kim tugovali, čemu se radovali... Pozdrav iz Bijaća! Jadranka Šošić IMPRESSUM Kapljice/godina XXXVI., broj 36, siječanj 2019./list OŠ Bijaći, Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2 e-mail: [email protected] / www.os-bijaci.hr tel: 021 205 330; fax: 021 260 314 Nakladnik: OŠ Bijaći, Kaštel Novi Odgovorni urednik: Jadranka Šošić, prof. Glavni urednik: Mia Vukelić, prof./Marita Dadić, 8.c Grafički urednik: Blaženko Vrdoljak (Tiskara Adria Screen, Kaštel Stari) Mentori novinarskih družina: Mirela Carev Žnidarec, Zorana Duplančić, Jadranka Topić Domazet, Katarina Vukičević Novinari: Ema Petra Jurić, 5.a, Paola Listeš, 5.d, Mila Škopljanac, 5.d, Mija Baldić, 6.b, Nina Djirlić, 6.c, Antonia Grbeša, 6.c, Petra Hrgić, 6.c, Maša Ja- drić, 6.d, Lea Matijaš, 6.d, Marko Radeljak, 6.d, Niko- lina Božić-Vidovkić, 7.a, Martina Kolak, 7.a, Antonio Tadić, 7.a, Maja Gurdon, 7.b, Lucia Pera, 7.b, Lucija Topić, 7.b, Barbara Ćudina, 7.d, Ivana Grbeša, 7.d, 2 KAPLJICE 2019. Đeni Prgomet, 7.d, Katarina Žanić, 7.d, Lana Bikić, 8.a, Anamarija Budiša, 8.a, Andrijana Jurić, 8.a, Iva- na Pavlinović, 8.a, Anamaria Roso, 8.a, Marita Dadić, 8.c, Katarina Čagalj, 8.c Suradnici: Sanja Mikelić, prof. Ilustratori: Lara Aranza, 5.b, Paula Milas, 5.b, Zoran Gizdić, 6.d, Katarina Čagalj, 8.c, Petra Lovrić, 8.d Naslovna stranica: Slijedi svoje snove, ne tuđe!, Vinka Radunić, 5.b Zadnja stranica: Pronađi svoj put, Lara Aranza, Ena Čudina i Viktorija Idžanović, 5.b Fotografije: Sanja Mikelić, Ivana Lukas Bartulović, Marina Kelava i školska arhiva Tisak: Grafički zavod Hrvatske, d.o.o., Zagreb