Kapljice 2017 najstariji školski list

LIST OSNOVNE ŠKOLE BIJAĆI , KAŠTEL NOVI / SIJEČANJ 2017 . GODINA XXXIV . BROJ 34 ISSN 1332-375IX

KAPLJICE

25 . ČAkavska večer

Otvaranje školske sportske dvorane ŠKOLSKI PROJEKTI

TEMA BROJA : KURIKULARNA REFORMA

KAPLJICE 2017 . 1