Kalendar2019 kalendar_2019FIN - Page 8

3. MIESTO GENIUS LOCI MIROSLAV ŠEBÖK Súkromná s tredná umelecká škola dizajnu Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA Júl 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 www.uat.sk