Kalendar2019 kalendar_2019FIN - Page 23

Cena Viery Zavarčíkovej UAT FASHION 2017 3. ročník Medzinárodnej súťaže odevného dizajnu stredných škôl 1. miesto Marián Šinkovič SSUŠAT Bratislava, SR 2. miesto Eva Miklisová SSUŠAT Bratislava, SR 3. miesto Nina Turčányová SSUŠAT Bratislava, SR Čestné uznanie Čestné uznanie Ema Sofia Sabová Vanessa Belovič SSUŠAT Bratislava, SR SSUŠAT Bratislava, SR Čestné uznanie Kolektív SOŠ SOŠ Púchov, SR www.uat.sk