Kalendar2019 kalendar_2019FIN - Page 12

ČESTNÉ UZNANIE MUŽ, KTORÝ SADIL STROMY THE MAN WHO PLANTED TREES MARTINA ZIMOVÁ SSUŠ animovanej tvorby Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA November 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30