Kalendar2019 kalendar_2019FIN

12. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST 2019 12th. International Animated Films Festival For Secondary Schools www.uat.sk