Kajecik Nr 1/2019 (40)

ek r Zmartwychwstan Młodzi szkoły Sióst Kajecik Nr 1/2019 (40) mikołaj kontra gwiazdor o wpływ ac h k u ltu r owych Być razem >>> Strona 7 wskazówki na udan e święta 7 sposobów na to jak… żyć zdrowo przepis na id ealną d iet ę Święta w rytmie kolęd >>> Strona 8 SIOSTRY Z M A RT W YC HW S TA N KI >>> Strona 10 2019 wspaniały czas Bożego Narodzenia >>> Strona 12   k a j e c i k  1