Kajecik Kajecik nr 2/2017 (36)

ek tr Zmartwychwstan Młodzi szkoły Siós Kajecik Baletnica opowieść o m ar ze ni ach >>> Strona 10 Nr 2/2017 (36) o sukcesach i marzeniach 10 sposobów na uśmiech podsumowanie roku >>> Strona 3 ja k odnale źć r ad oś ć >>> Strona 8 Kilka słów o historii jak w operze... ważna l ekcja >>> Strona 12 przygoda ze ś p i ew em >>> Strona 5 Róże Jadwigi nagrody już rozdane >>> Strona 6 S IOSTRY Z M A RT W YC HW STA N KI 2017   k a j e c i k  1