Kajecik 3/2017 (37)

ek r Zmartwychwstan Młodzi szkoły Sióst Kajecik Nr 3/2017 (37) Czekam na ten spokój wspomn ienie wakacji >>> Strona 7   Jubileusz Zapachy Gloszpu 25 lat GLO S ZP za nam i >>> Strona 3 inacze j spoglądając na szkołę >>> Strona 15 Pani Koc i Piętnastu rozbójników I LO pok azu je , c o p ot ra f i >>> Strona 5 10 sposobów na jubileusz ja k dobrze p r zeży ć ten dzień >>> Strona 8 Historia szkoły, jakiej nie znacie SIO S TRY ZM A RT W YC HW STA NKI 2017 Wywiad z Krystyną Dudziak – absolwentką szkoły z 1951 r. >>> Strona 11   k a j e c i k  1