Küresel Hukuk Dergisi Covid19 Özel - Page 9

KÜRESEL HUKUK DERGİSİ çalışması yaptırabilir, bu çalışmalar fazla çalışma süresi olarak kabul edilmez. Ancak telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Ayrıca tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. İŞÇİ VEYA İŞVERENİN KORONAVİRÜSE YAKALANMASI DURUMU İş Kanunu’nun 24. Maddesi, işçinin iş akdinin haklı nedenle derhal feshini düzenler. Buna göre; “İşçi işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.” İşverenin haklı nedenle derhal fesih haklı düzenleyen 25. maddede ise; a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş işgününden fazla sürmesi, b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulu’nca saptanması durumunda işveren süresi belirli olsun veya olmasın işveren iş sözleşmesinin sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeden feshedebilir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın bu süreci en az hasar ile atlatmasını ve sağlıklı günlerde daha güçlü bir şekilde iş ve sosyal hayatımızda bir araya gelmeyi diliyoruz. n Av. Merve Turnaoğlu - Stj. Av. Selin Kankaya 9 herşey nasıl başladı?