Küresel Hukuk Dergisi Covid19 Özel - Page 7

KÜRESEL HUKUK DERGİSİ çalışanların “geçici” olarak işyerinden uzaklaşmalarını zorunlu kılacak hallerin varlığını öngörmüş bazı düzenlemelere yer vermiştir. Bu küresel salgın zamanında İş kanununa göre uzaktan çalışma, uygulanabilecek düzenlemeler; işçinin işe başlama aşamasında kısa çalışma ödeneği, yarım karşılıklı rıza ile tercih edilen bir ücret düzenlemesi şeklindedir. çalışma şeklidir. Yani aslında şu an karşı karşıya kaldığımız küresel Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma salgın gibi mücbir sebepten Ödeneği Hakkında Yönetmelik doğan bir iş ilişkisi değildir. bize ilk olarak zorlayıcı sebebin tanımını yapmaktadır. Bu salgın döneminde olağanüstü Yönetmeliğe göre zorlayıcı bir hale özgü şartların dayatılması sebep; işverenin kendi sevk ve ile işverenin veya işçinin riskten idaresinden kaynaklanmayan, korunmak amacıyla talepte önceden kestirilemeyen, bulunması sonucunda geçici bir dönem işyerinden uzaklaşması bunun sonucu olarak bertaraf ve işçinin işini uzaktan görmesi edilmesine imkân bulunmayan, günümüz değimi ile “home geçici olarak çalışma süresinin office” çalışması uzaktan çalışma azaltılması veya faaliyetin veya kısmen olarak nitelendirilmeyecektir. tamamen durdurulması ile sonuçlanan İŞ KANUNU’NDAKİ dışsal etkilerden kaynaklanan KORUYUCU dönemsel durumları ya da DÜZENLEMELER deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, Elbette ki İş Kanunu kriz dönemi heyelan, diye isimlendirebileceğimiz seferberlik gibi durumlardır. oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlanmıştır. 7 Zorlayıcı sebeplerin varlığı hem işçiye hem de işverene iş sözleşmesini süreli ise sürenin bitiminden önce, süresizse de bildirim süresini beklemeksizin feshedilme hakkı tanımaktadır. (İş Kanunu 25/III) ZORLAYICI SEBEPLERİN VARLIĞI HALİNDE YARIM ÜCRET İş Kanunu 40. Maddesine göre; zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde çalışamayan veya çalıştırılamayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Burada dikkat edilecek olan husus Coranavirüs salgının zorlayıcı sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğidir. Kamusal bir kararla bu uluslararası salgının zorlayıcı sebep olarak kabulü halinde yarım ücret hükümleri uygulama alanı bulacaktır.