Küresel Hukuk Dergisi Covid19 Özel - Page 11

KÜRESEL HUKUK DERGİSİ , satışların durma noktasına gelmesi maliyetlerin artması ve işçilerin ücretsiz izne ayrılması ve devlet desteğinde kısa çalışma ödeneklerinden faydalanılması şeklinde sonuçlanmaktadır. Birey anlamında bakıldığında işsizliğin, işletme ve özel sektör anlamında ise sermayeyle birlikte yatırım imkanlarının da kısıtlı hale gelmesi çift taraflı bir kaybı göz önüne sermektedir. “MİKRO VE MAKRO TİCARİ TEHDİTLER TAŞIYOR” Rakamların düşmesi ve borsanın olumsuz seyri mevcut kaynakların değer teşkil etmemesi anlamına da geliyor. Bu kaynaklar, gayrimenkul ve motorlu araçlar gibi mal varlıkları olarak ifade edilebilir. Net bir ifadeyle salgının sadece sağlık tehdidi değil, hem bireysel hem de toplumsal olarak mikro ve makro ticari, iktisadi tehditler taşıdığı çok açıktır. Fakat bir bütün olarak tüm sektörleri ve tarafları kayıplara sürükleyen bu süreç özelinde fırsatlar doğuran bir süreç olarak işaret edilebilir. Doğal gelişmelere bakıldığında sağlık sektöründe ciddi bir üretim ve salgın hem bireysel hem de kitlesel etkiler gösteriyor hizmetin söz konusu olduğu daha farklı çözümlerin arandığı ve üretildiği görülüyor. “SALGIN BOYUTUNUN AZALMASI İNSANLARA MOTİVASYON KAZANDIRIR” İnsanlık bu zararları atlattığında zararların ve kayıpların telafisi için yeni bir dönem meydana gelecektir. Salgın boyutunun azaldığı durumlarda ulaşımın, iletişimin ve ticaretin canlanacağını söyleyebiliriz. İnsanların kazandığı bir motivasyon olduğunu ve bilinçlendiğini bunun sonuçlarının olumlu yönde olacağının umudunu taşıyoruz. Önem taşıyan bu beklentisinde olduğumuz büyümenin uygun iktisadi koşullarda uluslararası ve küresel rekabet şartlarında adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla olup olamayacağız. Savaşlar ve salgınlar insanları bir araya getirir bu birlik ve beraberlik, hızlı bir yükselişin habercisidir. n Hazırlayan - Muhammed Deniz 32 bin sağlık personeli göreve başlıyor 11