James Harvest Sportswear Casual AW 2018 | Page 2

e d i s l a u s a on the C james harvest sportswear har sin bas i amerikanskt leisuremode och känne- tecknas av hög kvalitet och god design när det gäller materialval och ut- formning av detaljer. trettio års erfarenhet visar att företag och organisatio- ner, som lägger stor vikt vid kvalitet i sin marknadskommunikation, i första hand väljer james harvest sportswear som sin profilklädesleverantör. adds profile to your business®