Inteligentny System Monitoringu Przystanków Autobusowych ISM Przystanków Autobusowych

Inteligentny System Monitoringu Przystanków Autobusowych Prywatni przewoźnicy blokują zatoki autobusowe tworząc korki? Masz problem ze ściąganiem opłat od zewnętrznych przewoźników korzysta- jących z miejskich przystanków? Autobusy miejskie są opóźnione? Zatoki autobusowe służą jako parking dla innych pojazdów? Infrastruktura przystankowa jest dewastowana? assecods.pl