Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima | Page 72

Pla­ni­ra­nje tran­zi­ci­je "u oblak" Cloud com­ u­ing pred­ ta­ lja no­ o do­ a u eri ra­ u­ ar­ tva ko­e sa so­ om do­ o­ i ve­i­ i broj p t s v v b č n s j b n s lk po­ od­ o­ ti. S ob­ i­ om na ve­i­ u vred­ ost ko­u mo­ e do­ e­i po­ lu, ne iz­ e­ a­ u­e broj or­ a­ i­ a­ g n s zr lk n j ž n t s n n đ j g nz ci­a ko­e pla­ i­ a­u tran­ i­ i­u na Cloud. Me­ u­im, or­ a­ i­ a­ i­e su za­ ri­ u­e zbog mo­ u­ ih ne­ e­ j j nr j zcj đ t g nz cj b n t g ć ž lje­ ih pro­ le­ a i po­ le­ i­ a. Ov­ e su opi­ a­ e tri ključ­ e stva­ i o ko­i­ a or­ a­ i­ a­ i­e tre­ a da n b m s dc d s n n r jm g nz cj b raz­ i­ le pre pre­a­ ka “u oblak”. Ra­ i se o teh­ ič­ im pi­a­ ji­ a ve­ a­ im za spe­ i­ič­ e teh­ o­oš­ e ms l s d n k t n m z n cf n n l k iza­ o­ e ve­ a­ e za Cloud com­ u­i