Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 64

Bit­De­fen­der Cloud Se­cu­rity for End­po­ints Pru­ a zaš­i­u za po­ lov­ e ko­ i­ ni­ e bez troš­ o­ a do­ at­ e opre­ e ili po­ eb­ ih re­ ur­ a. ž tt s n rs k k v d n m s n s s V re­me ka­da su za­po­sle­ni bi­ li ve­za­ni ka­blo­vi­ma za svo­je rad­ne sto­lo­ve je dav­no iza nas. Da­nas, za­po­sle­ni ra­de bu­kval­ no sa bi­o kog me­ ta na ko­ e se na­ l s m la­ e, pri­ tu­ a­u­ i mre­ nim re­ ur­ i­ a z s p j ć ž s sm i na taj na­ in osta­ lja­u pro­ tor zlo­ č v j s na­mer­nim oso­ba­ma da pro­ba­ju da pro­ a­ u sla­ e tač­ e u zaš­ i­ i si­ te­ a n đ b k tt s m i da ih is­ o­ i­ te. Sre­ om, zaš­ i­ a ova­ k rs ć tt kvih ra­ u­ ar­ kih si­ te­ a ne zah­ e­ č n s s m t va niš­ a vi­ e osim Bit­ e­ en­ er Cloud t š d f d re­ e­ ja! š n Cloud Se­cu­rity Con­so­le Cloud Se­cu­rity web kon­zo­la pru­ ža pri­ tup zaš­ it­ oj kon­ rol­ oj ta­ s t n t n bli, po­i­ i­ a­ a ko­ iš­ e­ ja ra­ u­ a­ a, ltk m r ć n č n r iz­ eš­ a­i­ a i upo­ o­ e­ ji­ a, da­u­ i v t jm z r n m j ć nam mo­ uć­ ost da pra­ i­ o sta­ je g n tm n bez­ ed­ o­ ti ra­ u­ ar­ ke mre­ e, kao b n s č n s ž i de­ ek­ i­e i re­ a­ a­ ja si­ ur­ o­ nih t cj š v n g n s pro­ le­ a u ra­ u­ ar­ koj mre­ i. b m č n s ž · Upra­ lja bi­o ko­im bro­em rad­ ih sta­ i­ a ko­e su smeš­e­ e na neo­ v l j j n nc j t n gra­ i­ e­ om bro­u lo­ a­ i­a nč n j k cj · Šti­i kan­ e­a­ ij­ ke ra­ u­ a­ e kao i mo­ il­ e lap­op ra­ u­ a­ e ili uda­je­ e t c l r s č n r b n t č n r l n kan­ e­a­ ij­ ke rad­ e sta­ i­ e ko­e se spa­a­u pre­ o VPN ko­ ek­ i­e c l r s n nc j j j k n cj · Upra­ lja bez­ ed­ oš­ u ra­ u­ a­ a ne­ o­i­ o pred­ ­ e­ a pre­ o jed­ e v b n ć č n r k lk uz ć k n upra­ ljač­ e kon­ o­e v k z l Bez ha­ ­ ve­ a… Bez odr­ a­ a­ ja rd r ž v n … Bez na­ o­ ra­ je Bez mu­ e! d g d k Poš­ o se kon­ rol­ a kon­ o­a na­a­ i t t n z l l z u Bit­ e­ en­ er Se­ u­ ity cloud okru­ e­ d f d c r ž nju, ne­ma ni­ka­kve po­tre­be za do­dat­ nim har­ ve­ om na ko­ i­ nič­ oj stra­ i, d r rs k n ni­ i ima mu­ e oko održavanja ta­ vog t k k si­ te­ a ili na­ o­ rad­ je. Bit­ e­ en­ s m d g n d f der vo­ i bri­ u o sve­ u olak­ a­ a­u­ d g m š v j ći vam sva­ o­ ne­ i­ u, a ujed­ o sma­ k d vc n nju­e troš­ o­ e ve­ a­ e za do­ at­ a j k v z n d n rad­ a me­ ta i har­ ver. Bit­ e­ en­ er n s d d f d je uvek ak­i­ an i od­ ah spre­ an za tv m m ko­ iš­ e­ je! r ć n Internet ogledal