Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima | Page 22

Atos Cloud - most između tehnologije i poslovanja Ato­ ov pri­ tup clo­ ­ u ni­e sli­ an pri­ tu­ u ven­ o­ a ili kon­ ul­an­a vi­ i­ ­ a­ a. Mi ne pro­ a­e­ o s s ud j č s p d r s t t z on r d j m vi­ že­e i ne te­ ­ e­i­ e­ o o bu­ uć­ o­ ti. Kao po­ lov­ i teh­ o­o­ i­ ti sa či­ tim fo­ u­ om na kli­en­a, d t or t š m d n s s n n l gs s k s j t mi smo or­ e­ tra­o­ i ko­i mo­ u da slo­ e va­ u cloud sla­ a­i­ u. Uz si­ ur­ o­ nu di­ ci­ li­ u pri­ na­ k s t r j g ž š g lc g n s s p n z tih li­ e­ a di­ i­al­ og iden­i­e­a – i sa po­ na­ a­ jem ključ­ og pro­ e­ a po­ lov­ ih in­ Z