Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 6

Sadržaj Osvrt Blockchain Internet domeni Domeni su onlajn nekretnine Primeri primene Blockchain odgovara lancu snabdevanja Dešavanja Srbija CIO Leadership Forum Region IBM THINK South East Europe Region Međunarodni predsednički forum na IEDC- Poslovnoj školi Bled Veštačka inteligencija Ovu tvrdnju iznosi višestruko nagrađivana novinarka An Fild (Anne Field ) u istoimenom tekstu objavljenom početkom novembra. Tehnologija koja je postala nezaobilazna tema na konferencijama gotovo svih IT kompanija, sve više nalazi primenu, pa su slučajevi njenog korišćenja sve češći. Ane Fild navodi nekoliko zaista zanimljivih. Gartner Ljudski dodir kao najjači element AI Predviđanja IDC Do 2023. gotovo sva preduzeća biće "digital native" u sve digitalizovanijoj globalnoj ekonomiji Na Gartnerovom simpozijumu ITxpo 2018, koji je održan od 4. do 8. novembra u Barseloni, analitičari su istraživali kako ljudi i mašine rade u skladu jedni s drugima 6 XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 Ovo je jedno od predviđanja u vezi za infor- macionim tehnologijama za 2019. i naredne godine, koje je IDC objavio krajem oktobra. Predviđanja su publikovana u novom IDC Fu- tureScape izveštaju i prezentovana uživo na veb konferenciji čiji je domaćin rukovodeći analitičar Frank Gens. Oba izveštaja i ponovljeni prikaz konferencije na zahtev mogu se pronaći na https://www.idc.com/events/futurescape.