Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 46

Mreže IP Address Management Ranko Potkonjak Tri razloga zbog čega vam je 2019. potrebna IPAM strategija IP adrese su izuzetno važan deo mreže, a upravljanje njima može biti prilično teško jer se količina IP adresa koje se koriste na mreži stalno povećava. S obzirom da je sve više njih konstantno u upotrebi za razne aplikacije, baze podataka, mikroservise i ostalo, upravljanje svim potrebnim IP adresama postaje izuzetno važno, jer mogućnost uređaja da uspešno komuniciraju jedni sa drugima čini razliku između usluga koje rade i usluga koje ne rade. T renutno živimo u svetu koji zavisi od Internet Protokola (IP); eksplozija IP uređaja kao što su pametni telefoni, lap- top računari, tableti i ostali uređaji, učinili su današnje poslovne mreže sve dinamičnijim i složenijim. IP Address Management (IPAM) je metoda praćenja i upravljanja IP a- dresama na nekoj mreži. Obično se IPAM integriše sa DHCP-om i DNS- om, što omogućava trenutnu vidlji- vost promena u svim sistemima, odno- sno omogućava automatska ažuriranja kada se dogodi bilo kakva promena u nekom od tih sistema. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 IPAM Security Kada je reč o sigurnosti mreže i računara, pristup IPAM podacima može olakšati otkrivanje potenci- jalnih kršenja ili zloupotreba unu- tar određene infrastrukture. IPAM podaci obuhvataju informacije kao