Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 43

korisnika. Sa tradicionalnim sand- boxing proizvodima korisnici obično moraju da izaberu da li će da odlože isporuku fajlova dok se ne završi in- spekcija ili će raditi u ‘detection only’ modu, dozvoljavajući da sadržaj pro- lazi dok se paralelno vrši testira- nje. Threat Extraction, međutim, čini mogućom real-world implementaci- ju u ‘prevent’ modu tako što promp- tno isporučuje čistu kopiju sadržaja, a orginal isporučuje tek onda kada se on smatra sigurnim. Zaključak Vrednost istraživanja se ne može podcenjivati. Bez njega ne možemo imati znanje da se pripremimo za poznato ili nepoznato. Na kraju kra- jeva, istraživanje koje je uradila NASA omogućilo je da Nil Amstrong bude uspešan ne samo u svojoj misiji na Me- sec, već i da ostane bezbedan. Takođe, otkrivanje ranjivosti u Mi- crosoft Officeu pokazuje značaj stva- ranja znanja kroz istraživanje i ilustruje neprekidno unapređivanje koje Check Point SandBlast Zero-Day Prevention čini da bi njegovi korisnici bili bezbedni. Sa ovim novim RTF downloader mal- verom koji je u divljini i koji iskorišćava ovu ranjivost još jednom se ukazu- je na to kako je organizacijama potre- bno više od tradicionalnih sandboxing rešenja da bi zaštitile svoje mreže od današnjih naprednih napada. Za zaštitu od ovog novog i drugih nepoznatih malvera, korisnicima se preporučuje da često pečuju svoje si- steme i softver koji koriste. Više informacija o tome kako Check Point SandBlast Zero-Day Prevention može da čuva vašu organizaciju pot- puno bezbednom potražite na kom- panijskom sajtu. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190