Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 30

Predviđanja IDC Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Do 2023. gotovo sva preduzeća biće "digital native" u sve digitalizovanijoj globalnoj ekonomiji Ovo je jedno od predviđanja u vezi za informacionim tehnologijama za 2019. i naredne godine, koje je IDC objavio krajem oktobra. Predviđanja su publikovana u novom IDC FutureScape izveštaju i prezentovana uživo na veb konferenciji čiji je domaćin rukovodeći analitičar Frank Gens. Oba izveštaja i ponovljeni prikaz konferencije na zahtev mogu se pronaći na https://www.idc.com/events/futurescape. U izveštaju se, pored osta- log, konstatuje da su to- kom nekoliko poslednjih godina IT i poslovni lideri fokusira- ni na digitalnu transformaciju (DX) svojih organizacija kroz koju mora- ju proći kako bi preosmislili svoje or- ganizacije izgrađene na tehnologi- jama Treće platforme (cloud, mo- bilni, big data i analitika i društvene mreže), dodatno omogućene akce- leratorima inovacija kao što su inter- net stvari (IoT), veštačka inteligenci- ja (AI) i proširena i virtuelna realnost (AR/VR). Danas je ova priča o tran- sformaciji dobro zašla u svoje drugo poglavlje i dobija zamah pošto orga- nizacije oslobađaju "umnožene ino- vacije" putem proširenog digitalnog dometa, sveobuhvatne inteligencije, Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 eksplozije aplikacija i razvoja servi- sa, razvijajući očekivanja korisnika, ambijent poverenja i bezbednost. U ovom promenljivom tehnološkom i poslovnom okruženju preduzeća su se upustila u trku proširivanja svo- jih sposobnosti za digitalnu inovaci- ju kako bi bila konkuretna i uspešna u globalnoj ekonomiji koja se rapi- dno digitalizuje.