Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 27

njenje kašnjenja, prevara, ljudske greške i potencijalno siguran sistem za praćenje s kraja na kraj. "Inovacije u lancu snabdevanja koje pokreće blockchain imaće po- tencijal da pruže ogromnu poslovnu vrednost povećavanjem transpa- rentnosti lanca snabdevanja, sma- njenjem rizika i povećanjem efika- snosti u ukupnom menadžmentu lanca snabdevanja”, navodi autorka zapažanja Deloitta objavljena u ne- davnom izveštaju ove konsultantske kuće. Praćenje Naravno, jedna od prednosti pri- mene ove tehnologije je sposobnost da se prati svaki proizvod duž lini- je do originalnog izvora. To je pose- bno važno za prehrambenu industriju. Poznata novinarka navodi ilustrativan primer Walmarta. “Walmart, na primer, je nedav- no počeo da koristi blockchain te- hnologiju kako bi pratio svinjetinu IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190