Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 22

Veštačka inteligencija Gartner Pri­pre­mio: Ivan Gojković redakcija@internetogledalo.com Ljudski dodir kao najjači element AI Na Gartnerovom simpozijumu ITxpo 2018, koji je održan od 4. do 8. novembra u Barseloni, analitičari su istraživali kako ljudi i mašine rade u skladu jedni s drugima P rema Gartneru, CIO-i tre- ba da pripreme radnike za budućnost u kojoj ljudi rade kreativniji i uticajniji posao, jer više ne moraju da obavljaju mnoge rutinske i repetitivne zadatke. Ljudi i mašine ulaze u novu eru učenja u kojoj veštačka in- teligencija (artificial intelligence - AI) povećava običnu inteligenciju i pomaže ljudima da ostvare svoj pun potencijal. “Uparivanje AI sa čovekom stvara novi model donošenja odluka u kome AI nudi nove činjenice i opcije, ali gla- va ostaje ljudska, kao i srce”, re-kla je Svetlana Sicular, potpredsednica istraživanja u Gartneru. "Hajde da lju- di pronalaze najpovoljnije odgovo- re među onima koje AI nudi, a vreme koje AI oslobađa koriste za kreiranje novih stvari.” Gartnerovi analitičari su tokom Gartner Symposium/ITxpoa disku- tovali o tome kako CIO-i treba da podrže svoje organizacije dok upra- vljaju prelaskom na radnu snagu koju omogućava AI. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 AI eliminiše manje poslova nego što se očekivalo – i može da ih stvori Veštačka inteligencija će pro- meniti radnu snagu, ali njen uticaj neće biti štetan za sve radnike. Prema Gar- tnerovom istraživanju sprovedenom u prvom tromesečju 2018. godine među 4.019 korisnika u Velikoj Britaniji i SAD-u, 77% zaposlenih čiji poslodavci još uvek nisu pokrenuli AI inicijativu očekuje da će AI ukinuti radna mesta. No, isto