Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 19

Pametno poslovanje kardio uređaja, kao i srpska kom- panija Blinking, pružalac usluge di- gitalnog identiteta zasnovanog na blockchain tehologiji. A kada je reč o Srbiji, nisu samo startapi prepoznali prednosti kori- šćenja inovativnih rešenja koje nudi IBM... Konferencija THINK South East Europe je još jednom bila mesto dodi- ra ljudi i tehnologije. Međutim, ono po čemu se ovogodišnja razlikova- la od prethodnih je to što je učinila očiglednim da je potreba za upozna- vanjem sa novim tehnologijama i rešenjima sve manja, a primeri njihove primene sve brojniji. Tako je konferen- cija, predstavljajući globalne i regio- nalne angažmane IBM klijenata, par- tnerstva, tehnološke inovacije i deve- loperske alate, pružila jasnu sliku toga kako "IBM i njegovi klijenti izgradnjom pametnijeg poslovanja menjaju način na koji svet radi“. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190