Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 18

proširene inteligencije, koja omo- gućava automatizaciju i za koju u IBM-u smatraju da može da učini naše živote lakšim i prijatnijim. Startapi iz jugoistočne Evrope biraju IBM Cloud za pokretanje inovacija se zloupotrebiti gotovo svi uređaji. AI i ML Na sesiji otvaranja, članovi IBM- ovog tima istraživača su otkrili ino- vacije na kojima rade, a keynote predavanje je održao Tanmay Bakshi (Tanmaj Bakši), četrnaestogodišnji algoritmičar, koji je ukazao na po- tencijale mašinskog učenja, pose- bno na njegovu značajnu primenu u zdravstvu, i na potrebu da se ra- zbije strah od veštačke, odnosno Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 Prvog dana konferencije IBM je, pored ostalog, prezentovao i na- čin na koji evropski startapi ko- riste zamah u razvoju cloud rešenja. Nekoliko kompanija u regionu okre- će se IBM Cloud tehnologijama za AI, blockchain i internet stvari (IoT) kako bi pokrenule inovacije i rangirale se globalno. Među njima su startapi Elaphe, vodeći proizvođač električnih pogonskih sistema u točkovima, HeartBit, pronalazač medicinskih