Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 16

Dešavanja IBM THINK South East Europe IBM konferencija THINK South East Europe, jedno od glavnih IBM-ovih dešavanja koje na jednom mestu okuplja C-level rukovodioce iz različitih industrija iz cele jugoistočne Evrope, održana je 6. i 7. novembra 2018. na Bledu. U prepunim konferencijskim salama hotela "Rikli Ba- lance", u četiri paralelne sesije, zainteresovani su imali priliku da sagledaju novi svet poslovanja u svetlu primene veštačke inteligencije, podataka i clouda, izgradnje mode- rne infrastrukture i odbrane od pre- tnji i napada. Konferenciju je otvorio Michael Paier (Mikael Pajer), generalni menadžer IBM-a za jugoistočnu Evropu. Polazeći od pretpostavke da današnje po- slovanje podrazumeva stalno učenje, on je prezentacijom pod nazivom "Let’s put smart to work" naglasio značaj pretvaranja ideja u inovacije, izrazivši nadu da će i ova konferenci- ja u umu prisutnih izroditi nove ide- je o mogućim primenama IBM-ovih inovativnih rešenja. Uz podsećanje na dinamičan put razvoja auto-industrije, od početka masovne proizvodnje Fordovog T modela, poznatog pod nadimkom "lizi", do današnjih električnih i sa- moupravljivih automobila, priča je stigla do pitanja goriva budućnosti, pa tako i do hrvatske naftne kom- panije INA koja je prošla zahtevan Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 put digitalne transformacije i da- nas predstavlja primer onih koji su uradili upravo ono na šta Pajerova prezentacija poziva svojim naslo- vom. U daljem izlaganju Mikael Pajer se osvrnuo na značaj i primenu mašinskog učenja,veštačke inteli- gencije i interneta stvari i brojne projekte širom sveta gde se koriste IBM-ova rešenja – od Evrope, gde istraživači u Nemačkoj rade na izradi prvog pratioca astronauta u svemi- ru zasnovanog na primeni veštačke inteligencije, preko IBM-ovih inter-