Internet ogledalo #190 IO 190 PDF | Page 34

Bezbednost i zaštita Sajber kriminal Aleksandar M. Anđić [email protected] U svakodnevnom životu, prilikom rada na računaru, koristimo razne softverske alate koji u sebi sadrže veliki broj linija programskog kôda. Ponekad se može desiti da se u taj isti programski kôd integriše set instrukcija koje nije postavio sam kreator softverskog rešenja, već neko ko ima posebne, najčešće zle namere. Na taj način se uočavaju ranjivosti softvera i iskorišćava mogućnost da se pomoću softvera, koji je u suštini dobar, unesu određeni maliciozni programi koji će omogućiti zloupotrebu tih ranjivosti. Time ukratko možemo opisati pojam exploita. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190