Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 9

EVlink punjač uz razvijene algoritme, što garantu- je značajne uštede. U pitanju je do- kazana arhitektura sa inovativnim rešenjima koja se specijalno razvijaju za potrebe različitih tržišta kao i kom- pletan portfolio aplikacija i analitike u cilju optimizacije sistema. Reč je o otvorenoj, sigurnoj i skalabilnoj plat- formi koja pruža jedinstveno inova- tivno rešenje za bolju produktivnost i efikasnost zgrada. “Istraživanja govore da se 40 odsto svetske energije potroši u zgradama, dok čak 75 odsto troškova zgrade o- dlazi na njeno održavanje i operativne troškove. Kombinujući višedecenijsko iskustvo i potrebe tržišta i korisnika, razvili smo kolaborativnu IoT plat- formu koja omogućava odgovo- re na izazove današnjice. U hoteli- ma je konkretno najveći izazov kako rešiti probleme pre nego što ih gost primeti. Preventivno održavanje uz konstantno dostupnu analitiku kroz IoT EcoStruxure Building platformu čini službu održavanja sigurnom da u svakom trenutku drži sve pod kon- trolom, a gostu istovremeno omo- gućava personalizovan boravak nudeći mu opciju upravljanja ambi- jentom u sobama“, objasnio je Dejan Marković, generalni direktor kom- panije Schneider Electric za Srbiju i Crnu Goru. Energetska efikasnost pre svega Schneider Electric viziju IoT kon- cepta zasniva na najmanjoj mogućoj emisiji CO 2 za upravljanje imovinom i poslovanjem, na bezbednom, sigu- rnom i efikasnom poslovanju, kao i na optimalnom i dugotrajnom radu uređaja, a automatizacija u zgra- dama i industriji može dovesti do ušteda od čak 63 odsto. Schneider Electric rešenja koja doprinose ene- rgetskoj efikasnosti gradova imple- mentirana su na više od 250 lokacija širom sveta. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187