Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 8

Dešavanja Schneider Electric Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Inovativna EcoStruxure platforma u hotelu Hilton Beograd Najsavremenija rešenja EcoStruxure Building platforme kompanije Schneider Electric koja omogućavaju praćenje, merenje i optimizaciju performansi zgrade instalirana su u nedavno otvorenom hotelu Hilton u Beogradu. U hotelu su instalirana i inovativna rešenja iz domena srednjeg i niskog napona, i punjači za električna vozila EVlink, a potpun ugođaj pružaju i sobni kontroleri uz pomoć kojih svaki gost može da prilagodi ambijent svojim potrebama. Da je u pitanju rešenje koje zaista obezbeđuje bolju produktivnost i efikasnost zgrade, a gostima omogućava nesvakidašnje iskustvo upravljanja ugođajem u sobama mogli su se uveriti i novinari koji su na poziv Schneider Electrica obišli Hilton Beograd 29. marta 2018. Među njima su bili i predstavnici naše Redakcije. K ompanija Schneider Electric, koja predvodi digitalnu tran- sformaciju upravljanja ene- rgijom i automatizacije, je globalni strateški partner lanca Hilton hotela u kojima se rešenja ove kompanije ko- riste kako bi se poboljšala efikasnost, održalo superiorno zadovoljstvo go- stiju i ostvarile uštede. EcoStruxure Building rešenje nalazi se u hotelima Hilton širom sveta i omogućava laku integraciju širokog spektra uređaja i sistema koristeći prednosti IP plat- forme i velikog broja protokola. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 Odgovor na današnje izazove EcoStruxure Building platforma omo- gućava nadzor i kontrolu elektroe- nergetskih i termotehničkih sistema u poslovnim ili stambenim objektima,