Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 7

su to vektori napada na koje posebno treba obratiti pažnju. Milovanović, produkt menadžer u ENEL PS-u. Na našu molbu svoje predavanje sažela je u par pasusa kako bismo njegovu poentu preneli našim čitaocima. Izveštaj Big Data IDC Svetski rast prihoda od cloud IT infrastrukture Analitika Izgradnja analitičke infrastrukture Data centri Predviđanje Enel PS Kako upravljati rizikom? Gartner Ozbiljan nedostatak I&O veština Mini intervju Gartner smatra da će I&O veštine prouzrokovati da 75% organizacija iskusi vidljive poremećaje poslovanja do 2020. Sanja Milovanović, produkt menadžer, ENEL PS Za donošenje informisanih odluka Najava Na nedavno održanoj konferenciji e-Razvoj 2018 veoma sadržajno predavanje na temu operativne optimizacije data centra (DCIM) održala je Sanja Canon na FESPA 2018 sajmu Istraživanje različitih puteva za unapređenje i rast poslovanja XX 7 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187