Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 47

prediti, pa čak i transformisati, svoje poslovanje“, objašnjava Mark Lawn, di- rektor grupe za grafiku i komunikacije u Canon Europe. Raskošan portfolio štampača i rešenja U Canonu su uvereni da će pose- tioci, šta god bio njihov lični fokus na sajmu, biti inspirisani tehnološkim ra- zvojem i praktičnim primenama koje će im oni predstaviti. Posebno mesto na štandu će zauzimati Océ Colorado 1640 štampač sa rolnama, stvoren na Canonovoj revolucionarnoj UVgel tehnologiji. Dva štampača će demon- strirati izuzetnu produktivnost ovog sistema i raznovrsnost materijala koji se mogu koristiti za različite proi- zvode, od vrednih kućnih i komercijal- nih ukrasa, do samolepljivih proizvo- da sa posebnom završnom obradom, pomoću tehnologije firme Fotoba, Canonovog partnera. O Océ Colorado 1640 štampaču se dosta govorilo na FESPA 2017 sa- jmu, kada je predstavljen, a od tada je transformisao proizvodnju na rolnama stotinama proizvođača grafika širom sveta, od kojih će mnogi podeliti svo- je iskustvo na ovogodišnjem sajmu. Posetioci iz kompanija koje pružaju uslugu štampe (PSP) se mogu i sami upoznati sa nizom grafičkih i dekora- tivnih proizvoda, koji su nastali na Colorado uređajima, što će im pomoći da osmisle kako mogu proširiti sop- stvenu ponudu, koristeći jedinstvene mogućnosti Canon UVgel tehnologije. Biće predstavljena i druga rešenja za proizvodnju na rolnama, kao što je jednoprolazni Océ ColorWave 910 inkdžet štampač sa rednim ulagačem, koji će štampati proizvode za primenu u arhitekturi, inženjerstvu i građevini, kao i postere, dok će Océ ColorWave 700 pokazati svoju svestra- nost u štampi na materijalima sa i bez premaza, za mnoštvo primena, od postera do transparenata i tape- ta. Svoje mogućnosti će demonstrirati i imagePROGRAF PRO-4000 i TX4000 štampači, koji će izrađivati fotografske i umetničke otiske, kao i grafike za pro- dajna mesta i postere, a biće predsta- vljen i novi vodootporni Canon materi- jal za spoljašnju upotrebu. U zoni za proizvodnju na položenim štampačima na Canonovom štandu posetioci će moći da pogledaju mo- dele 1280GT i 6170XTS iz višestruko nagrađivane Océ Arizona serije. Océ Arizona 6170XTS štampač će biti pred- stavljen u pojednostavljenom radnom procesu štampanja i sečenja kratko- trajne ambalaže, sa Océ ProCut G3 XL- 3200 tablom za sečenje. Naglašavajući sposobnost kompani- je Canon da integriše najnovija rešenja koja zaista maksimalno povećavaju efikasnost proizvodnje korisnika, Océ Arizona 6170 će biti uživo predstavljen u robotizovanom radnom procesu, koristeći tehnologiju Canonovog par- tnera Rolan Roboticsa za optimizaci- ju postavljanja praznog materijala na ploču, a zatim i prenos odštampanog materijala do table za sečenje. Radni proces će odražavati stvarnu pri- menu u kompaniji Van Vliet Printing u Holandiji, naprednom korisniku Océ Arizona uređaja koji je sklopio partner- stvo sa kompanijama Canon i Rolan Robotics, kako bi postigao najviši nivo automatizacije u proizvodnji na položenim štampačima. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187