Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 46

Najava

Najava

Canon na FESPA 2018 sajmu
Pri pre ma : Re dak ci ja redakcija @ internetogledalo . com

Istraživanje različitih puteva za unapređenje i rast poslovanja

Na FESPA 2018 sajmu ( Messe Berlin , od 15 . do 18 . maja , hala 3.2 , štand A40 / B40 ) Canon će pokazati kako njegova sveobuhvatna rešenja za izradu širokih formata omogućavaju proizvođačima grafičkih proizvoda da istraže nove mogućnosti rasta , bilo kroz diversifikaciju u nove oblasti primene , bilo optimizacijom proizvodnje u okviru postojećeg portfolija .

Canon će , kako najavljuje , kroz svoju , najveću do sada , prisutnost na FESTA izložbi predstaviti široki spektar rešenja za položeno štampanje i štampu sa rolnama , sečenje i automatizaciju toka rada , istovremeno pokazujući brojne inspirativne primere proizvoda koji su nastali zahvaljujući Canon tehnologijama i materijalima , počev od tradicionalnih grafika i natpisa , do dekorativne štampe i prilagođene ambalaže .

" Sa velikom globalnom bazom klijenata , imamo sjajnu osnovu za savladavanje mnogih izazova i korišćenje prilika sa kojima se suočavaju proizvođači grafika , pri čemu smo identifikovali dva glavna puta do uspeha za naše korisnike . Neki će u središte svojih poslovnih planova staviti diversifikaciju , dodavanjem novih proizvoda u svoj portfolio i prodorom na različita tržišta , kao što su dekoracije i ambalaža . Drugi će se možda radije fokusirati na unapređenje osnovne ponude , razvojem inovativnog poslovnog modela ili ulaganjem u pojednostavljenje proizvodnje i povećanje kapaciteta . Sa ovakvim razumevanjem situacije i okruženja , Canon može pomoći korisnicima da istraže prave prilike , dajući im jasne smernice i pružajući im konstantnu podršku na njihovom putu neprestanim tehničkim inovacijama , pri čemu su korisnici motivisani jasnom vizijom kako će una-
Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187
Najava Canon na FESPA 2018 sajmu Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Istraživanje različitih puteva za unapređenje i rast poslovanja Na FESPA 2018 sajmu (Messe Berlin, od 15. do 18. maja, hala 3.2, štand A40/B40) Canon će pokazati kako njegova sveobuhvatna rešenja za izradu širokih formata omogućavaju proizvođačima grafičkih proizvoda da istraže nove mogućnosti rasta, bilo kroz d ]\YZXZHBݙH؛\H[Y[K[[Z^XZH^HHݚ\Hڙq!YܝZK˜[ۈ1!KZZ]ZKܛވݛڝKZq!HYK\]HTH^oBY]]H1hZ\HZ\qhY[HBo[1h][\[HH1h][\HHBKq#Y[HH]]X]^XZHBYK\ݜ[Y[^Zq!HڛB[\]]H[Y\H^HښHB\[HZ[Zq!H[ۈZKB[XHHX]\Z[[XK#Y]YX[B[ZܘYZHH]\KZܘ]]Bh][\HH[Y$Y[H[X[qoKH[ZHؘ[H^HZKB]K[X[[ژZHۛݝHH]YKB[H^^ݘHHܚqhq![HKBZHHښ[XHH[#X]ZH^$Xq#ZBܘYZKH1#Y[]H[Y[YZݘKBHH]H]H\ZHHqhYBܚ\ۚZKZH1!HHܙYqh]HݛBZݛZ[ݘH]]H]\KBZXZK][[HݚZ^BHHݛڈܝ[HܛHHKBq#Z]Hoqh]K[1h]HZܘXZHB[X[qoKYH1!HHHYZB[\]Y[\[\ XY\XY^[Hڈ N ™\\]HH[\q$Y[HۛݛB۝YK^ڙ[H[ݘ]]Bݛ[[H[H[Y[[HHڙKB][H^HHݙq![B\X]]KHݘZݚ[H^[Y]KB[H]XXZHHܝqo[K[ۂ[oH[!Hܚ\ۚX[XHH\qoB]H[ZKZq!H[H\ۙHY\XBHqoZq!H[Hۜ[HhZHBZݛH]H\\[[HZq#Z[B[ݘXZ[XKH1#Y[]HHܚ\ۚXH]\[H\ۛH^ZHZ1!H[K