Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 42

Predviđanje Gartner Ozbiljan nedostatak I&O veština Gartner smatra da će I&O veštine prouzrokovati da 75% organizacija iskusi vidljive poremećaje poslovanja do 2020. P rema Gartneru, dve trećine organizacija ne adresira ade- kvatno nedostatak I&O (in- frastructure and operations), što će ometati njihove inicijative digitalnog poslovanja. Biće potrebno da uspešne I&O organizacije implementiraju vrlo različite uloge i tehnologije tokom na- rednih pet godina. Gartner prognozira da će do 2019. zapošljavanje IT tehničkih stručnjaka opasti za više od 5%. Št