Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 39

da naprave skalabilniju i održiviju anali- tiku, navodi se dalje u tekstu. Na primer, umesto izgradnje a- plikacije crne kutije, preduzeća mogu razviti platformu koja omogućuje pristup svim informacijama i onda primjenjivati analitiku. Stvaranje do- bro isplanirane strukture koja odgo- vara na big data izazove i iskorišćava višestruke analitičke tehnike može pomoći preduzećima u prikupljanju uvida iz analiziranih podataka. Dalje, kako bi dobile više uvida iz analitike, firme moraju da koriste različite jedinstvene analitičke tehnike. Na primer, izgradnja aplikacija s labavo povezanim podacima može pružiti be- sprekoran pristup analitici u raznim or- ganizacijama. Konačno, prepoznavanjem načina pružanja samouslužne analitike za sve različite nivoe veština, kompanije mogu da prevaziđu hardwiring ana- lizu koja se dobija unutar aplikacije. Kapitalizovanje podataka Glavni faktor koji pokreće ove ciljeve jeste stvaranje podataka pono- vo upotrebljivim, tako da se u sva- kom trenutku može pristupiti raznim analitičkim procesima. Ali, ne posto- ji uvek garancija da će podaci stalno biti korišćeni u strogo kontrolisanom modelu kakav je skladište podata- ka. Iz tog razloga, preduzeće mora stvoriti robusnu osnovu tako da, kada je to potrebno, podaci mogu biti dostupni odmah. Ranije su firme previše integrisale i prekomerno modelirale svoje poda- tke, što je dovelo do smanjenja opera- IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187