Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 38

Big Data Analitika Pripremio: Zoran Kovačević zoran@internetogledalo.com Izgradnja analitičke infrastrukture U tandemu sa društvenim mrežama, mobilnim i cloudom, napredna analitika i povezane data tehnologije su postale snažnije i jedan od glavnih faktora promena u digitalnom dobu, konstatuju i autori stručnog časopisa “CIOReview” u tekstu objavljenom sredinom marta. O ni navode da je preduzećima danas potrebna “centra- lizovana analitička plat- forma koja pruža fleksibilno, više- slojno analitičko okruženje kako bi ona stekla konkurentsku prednost i donosila kvalitetnije i bolje odluke. Uz pomoć naučnih podataka i po- slovne analitike, profesionalne orga- nizacije mogu da naprave infrastruk- turu za analizu big data, koja pokreće bolje organizaciono donošenje odlu- ka i poboljšane performanse. Dok se gradi analitička infrastruktura, često se spominje analitička platforma, ali retko kad i planiranje i izrada. Često ćemo da čujemo da ljudi koji se bave podacima i poslovni analitičari govo- re o snazi analitike, ali propuštaju da se bave kompletnim planom imple- mentacije”. Međutim, ističu, da bi se napravio značajan pomak u svet ve- likih podataka i zadržala prednost u igri, preduzeća moraju promeniti način na koji razmišljaju o analitici i izgraditi bolju analitičku infrastruktu- ru da bi iskusila prednosti poslovne analize. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 Nekad i sad U početku, da bi izgradila analitičku infrastrukturu, preduzeća su prati- la aplikacijski pristup koji je rezultirao uobičajenim problemima kao što su si- losni sistemi, nedostupni podaci i pro- blemi s kvalitetom podataka. Iz tog ra- zloga, većina firmi danas se usmera- va na pristup koji pokreću podaci, tako da svako odeljenje dobija pristup infor- macijama potrebnim za donošenje o- dluka na osnovu podataka. Da bi takav pristup bio moguć, preduzeća moraju