Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 35

Center Infrastructure Management – DCIM. Svrha DCIM-a je da pruži korisne odgovore. Ali, koja su prava pitanja? Prava pitanja čine zanimljivu listu, počev od lokacija na kojima se na- laze neki od traženih servera ili opti- malnog izbora mesta za smeštaj no- vog, preko ispitivanja da li su resursi napajanja, hlađenja, pasivne mreže i prostora u rekovima i u sali dovo- ljni za jednu ili više narednih godi- na. Kada dođe do neprilika u data cen-tru, potrebno je da hitno sazna- mo šta se dogodilo, koji servisi su pogođeni, gde je tačno uzrok lanca događaja, odnosno gde je interven- cija neophodna. Ne smemo ostati u dilemi da li su postojeći resursi dovo- ljni i u toku redovnog održavanja. Nedostatak odgovora učinio bi sva- ki dan u data centru svojevrsnim po- dvigom. DCIM može da prezentuje sve potrebne informacije. Kako izabrati pravo rešenje? Pri izboru DCIM rešenja počinjemo IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187