Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 34

Data centri Enel PS Sanja Milovanović Kako upravljati rizikom? Za optimalno funkcionisanje kompleksnog sistema kakav je data centar od presudnog je značaja korišćenje softvera za nadzor i upravljanje infrastrukturom P ri sagledavanju kompletne fizičke i IT infrastrukture data centra indikativno je da pojedini sektori – IT, održavanje, finansije i drugi u kompaniji – ima- ju svoj pogled na resurse i ciljeve. U slučaju da nešto manjka, pojaviće se u cilju dijagnostike više smislenih pi- tanja, koja će ipak biti ograničena vidokrugom svakog sektora. Ako u raznim sektorima postavite pitanje šta predstavlja data centar, već ćete dobiti nekoliko odgovora, istovre- meno tačnih i potpuno različitih. Radi projektovanja, operativne opti- mizacije i planiranja data centra, neophodan je sistem alata koji će indikacije, prikupljene iz svih delo- va infrastrukture, objediniti u jasne izveštaje i pružiti pouzdanu podlogu za informisane odluke i konkretne akcije. Perspektiva je dodatno razdelje- na na nove vizure ukoliko se radi o cloudu, odnosno co-location data centru, u zavisnosti od toga da li ste vlasnik, korisnik ili u obe ove uloge. U svetu se izdvojila i posebna ulo- ga sa ciljem sagledavanja digitalne strategije kompanije - izvršni dire- ktor digitalizacije (CDO – Chief Digital Officer). Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 Nadzor i upravljanje infrastrukturom Na ovakvoj sceni od presudnog je značaja korišćenje softvera za nad- zor i upravljanje infrastrukturom – kako preciznom klimatizacijom i bezbednim napajanjem električnom energijom, tako i IT serverima, na kojima se, često u virtuelizovanom okruženju, odvijaju procesi na koji- ma počiva delatnost i konkurentnost kompanije. Zato i funkcije analize, upravljanja, predviđanja i izveštavanja moraju biti napredne u okvirima softvera Data