Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 32

Izveštaj IDC Svetski rast prihoda od cloud IT infrastrukture Ekspanzija javnog clouda pokreće dvocifreni rast svetskih prihoda od cloud IT infrastrukture u četvrtom kvartalu 2017. P rema IDC-jevom “Worldwide Quarterly Cloud IT Infra- structure Trackeru”, prihodi vendora od prodaje infrastrukturnih proizvoda (server, storidž i ethernet svič) za cloud IT, uključujući javni i privatni cloud, porastao je 27,3% u četvrtom kvartalu 2017. godine (4Q17) u odnosu na isti period pre- thodne godine, dostižući 12,8 milijar- di dolara. Za celu 2017. kombinovane implementacije javnog i privatnog clouda nastavile su sa trendom dvo- cifrenog godišnjeg rasta od prošle godine, sa prihodom koji dostiže 43,4 milijarde dolara uz godišnji rast od 21,7%. Prihod od infrastrukture javnog clouda se skoro duplirao u protekle dve godine, na 8,5 milijardi dolara, rastući 34% u 4Q17 u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod od privatnog clouda je dostigao 4,3 milijarde dolara, uz godišnji rast od 15,7%. Ukupni svetski prihod od cloud IT infrastrukture u 2017. je više nego udvostručen kada se poredi sa 2013. Kombinovani prihodi ja- vnog i privatnog clouda sada pre- dstavljaju 42,2% od ukupne svetske Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 potrošnje na IT infrastrukturu, pora- stavši sa prošlogodišnjih 39,3%. Prihod od tradicionalne (ne-cloud) IT infrastrukture porastao je 12,8% od prošle godine, iako je genera- lno padao tokom nekoliko posle- dnjih godina; sa 17,5 milijardi dolara u 4Q17 on i dalje predstavlja 57,8% ukupne svetske potrošnje na IT in- frastrukturu. “Godina 2017. je dovršila snažan rast za IT infrastrukturu javnog clou- da, vođen kontinuiranom ekspan- zijom Amazona i obnovljenim ra- stom Google i Facebook ifrastru-