Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 28

• Smanjena korisnička produ- ktivnost Mining napadi ciljaju korisnike na tri primarna načina: 1. Kao i serveri, korisnički PC-jevi su zaraženi cryptojacking malverom koji se instalira na njihov operativni sistem i kripto-rudari 24/7. 2. Pronađeno je mnoštvo mobil- nih aplikacija za uključivanje mining koda. Pametni telefoni nisu dizajni- rani da podrže teške kriptografske proračune neophodne za crypto- mining. U stvari, proces “rudarenja” može pregrejati mobilne uređaje do stepena koji uzrokuje da se telefon deformiše. 3. Korisnici mogu pretraživati in- ficirane ili maliciozne veb sajtove. Ovi veb sajtovi postavljaju veb stra- nice koje sadrže java script kod koji tiho transformiše korisnički brau- zer u mašinu za “rudarenje” gladnu CPU-a. Rezultat svih ovih tehnika napada je isti – korisničke mašine usporava- ju i zagrevaju se, dok korisnici posta- ju sve frustriraniji, pošto se njihova produktivnost smanjuje. • Negativan uticaj na reputaci- ju kompanije i zadovoljstvo ko- risnika U mnogim slučajevima hakeri prodiru i inficiraju veb servere orga- nizacije, ugrađujući “rudarski” java script u HTML stranice sajta. Ako se to dešava vašoj orga- nizaciji, onda u suštini targetirate Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 posetioce vašeg sajta! Svi poseti- oci će videti da su im PC i brauzer dramatično usporili dok im CPU za- kucava. To može da dovede do vrlo siromašnog korisničkog iskustva, kao i do negativnog publiciteta koji utiče na reputaciju kompanije. Upozorenje Uprkos nedavnom padu vredno- sti Bitcoina, trend neverovatnog po- rasta mining napada ne pokazu- je znake usporavanja. Zbog toga stručnjaci CheckPointa upozoravaju da preduzeća treba da shvate da ovi napadi targetiraju organizacije širom planete, uvodeći nekoliko novih ve- ktora rizika u IT okruženje. Io