Internet ogledalo #187 IO 187 PDF | Page 27

izgleda kao slučajna promenjena kada je stavi u transakcionu formu. Umesto slanja sredstava primao- cu kome su namenjena, sredstva se prenose direktno napadaču. Hakovanje sajtova za razmenu Sajtovi za razmenu su važan deo kripto-valutnog ekosistema, pošto oni hostuju korisničke novčanike i pomažu u transakcijama koina. Na žalost, sajtovi za zamenu kripto valuta su neregulisani i često nema- ju dovoljnu zaštitu. Samo u prva dva meseca 2018. već je bilo 170 miliona dolara uzetih od BitGraila i 425 miliona dolara ukradenih od Coinchecka. Poslovni uticaj Pošto većina preduzeća ( još uvek) ne prihvata direktno plaćanje korišćenjem kripto-valuta, ona vero- vatno neće biti pogođena različitim napadima koji pokušavaju da ukra- du koine ili da manipulišu transakci- jama. Međutim, crypto-mining napadi stvaraju stvarne poslovne rizike. “Rudarski” napadi su se u proteklih nekoliko meseci povećali u ogromnim proporcijama i CheckPointovi podaci pokazuju da je 55% organizacija bilo cilj crypto-mining napada samo u de- cembru 2017. U tekstu se izdvajaju tri načina na koje “rudarski” napadi utiču na preduzeće: • Trošenje dragocenih server- skih resursa “Mining malveri su ogroman CPU halapljivac, i mogu lako da po- troše celu CPU snagu vaših serve- ra, drastično smanjujući dostupnost servera i povećavajući troškove ho- stovanja i električne energije”, upo- zoravaju stručnjaci. “Ukoliko vaši serveri budu hostovani na elastičnom cloudu, okruženje će se auto-skalira- ti množeći dodatne instance kako bi se kompenzovala izgubljena snaga računara i potom povećati troškove hostinga u cloudu. Ako vaši serveri nisu podešeni u elastičnu konfigura- ciju, napad bi mogao da dovede do potpunog denial of servicea (DoS). ” Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187