Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 24

Bezbednost i zaštita CheckPoint Pripremila: Vesna Kovačević vesna@internetogledalo.com Crypto-Mining napadi i njihov uticaj na preduzeća U poslednje vreme sve su češći izveštaji o crypto-mining napadima. Na ove zlonamerne aktivnosti pažnja javnosti skreće se i na blogu kompanije CheckPoint. U tekstu koji potpisuju Eytan Segal, glavni produkt menadžer u CheckPointu, i Gad Naveh, evangelista prevencije naprednih pretnji u ovoj izraelakoj kompaniji, ukazuje se na brojnost napada koja uzima razmere epidemije, objašnjava kriminalna strana crypto-mininga, te opisuju posledice koje ovi napadi mogu imati na poslovanje i ugled preduzeća. S ama reč “crypto-mining” ukazuje na određeni oblik veze sa kripto valutom. Da li su to hakeri koji isključivo targeti- raju ljude ili kompanije koje posedu- ju Bitcoin? Ne baš. Kao i svi hakeri, crypto-mineri su napadači jedna- kih mogućnosti, objašnjavaju autori posta, podsećajući na činjenicu da su oni ciljali evropske vodovodne službe, veb sajtove vlade Velike Britanije, rusku nuklearnu elektranu i čak iskorišćavali NSA ranjivost koja je omogućavala curenje podataka. Svako je smatran razumnom metom za napad. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 Proporcije epidemije ThreatCloud, CheckPointova ba- za podataka izveštaja o pretnjama, izvlači podatke iz više od 80.000 Check Point gejtveja i miliona end- pointa širom planete. Gledajući glo- balni pejzaž pretnji, jasno se vidi da