Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 21

Kako su ideje o optimizaciji troškova prioritetizovane Izvor: Gartner (mart 2018.) Istraživanje je pokazalo da veće i uspešnije organizacije planira- ju da dopuste poslovno značajniju budžetsku kontrolu nad štednjom koju ostvaruju. Na ovaj način pre- duzeće kontroliše kako troši ove uštede na razvoj digitalnih rešenja. “Vraćanje novca poslovnim lideri- ma radi reinvestiranja u IT pokazuje poverenje u zrelost donošenja po- slovnih odluka i u snagu poslovnih odnosa IT-a”, dodao je Buchanan. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187